Gọi vốn nhanh với nền tảng Kiu Loan

Giải pháp tài chính số KIU cung cấp nhanh chóng tiếp cận với nguồn vốn lưu động lên đến $50,000 cho mỗi khách hàng. KIU cho phép người dùng đăng ký cho khoản vay hoặc đối tác cho vay của KIU trực tuyến.

Danh sách đơn vay

ApplicantAddressLoan purposeLoan amountAnnual Interest rate
Mike Ng (mobile 2)55 r1 ADConsumption₫3,500,0008
Nhung11111Consumption₫10,00012
Mike Ng Email55 r1Consumption₫2,000,0007
Mike55 R1Consumption₫1,000,0008
Ken8F BA LepantoConsumption₫10,0001