Gọi vốn nhanh với nền tảng Kiu Loan

Giải pháp tài chính số KIU cung cấp nhanh chóng tiếp cận với nguồn vốn lưu động lên đến $50,000 cho mỗi khách hàng. KIU cho phép người dùng đăng ký cho khoản vay hoặc đối tác cho vay của KIU trực tuyến.

Danh sách đơn vay

ApplicantAddressLoan purposeLoan amount
Vay tieu dungAnConsumption₫2,000,000
Ivy Wong60/1 Navannakorn Industrial Estate Promotion Zone II, Klongeuang, Pathumthani 12120Manufacturing₫800,000,000
Ken Hufancia123 boniConsumption₫100,000
Ken Hupansyatabi tabi langConsumption₫10,000
Ken Hupansyatabi tabi langConsumption₫100,000